Privacy policy

PRIVACYVERKLARING

Wij danken u voor uw interesse in onze webshop Be-Slank.nl.
De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is voor ons bijzonder belangrijk.

Bij onze gegevensverwerking verzamelen, verwerken en gebruiken wij uitsluitend de persoonsgegevens die relevant zijn voor een zinvolle en commerciële exploitatie van ons aanbod in de onlineshop. Wij beschermen persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Hieronder informeren wij u uitgebreid over wanneer gegevens worden bewaard bij het gebruik van onze site Be-Slank.nl en hoe wij die gegevens gebruiken.

 

 1. VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee uw identiteit kan worden achterhaald. Het betreft bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens. Gegevens die niet direct met bepaalde personen in verband kunnen worden gebracht, behoren niet tot de persoonsgegevens. In principe kunt u onze shop bezoeken zonder informatie over uw persoon mee te delen.

Om de kwaliteit van onze webshop te evalueren en continu te verbeteren, maken wij met behulp van webanalyseservices (zie verder) statistische analyses van het gebruik van onze website (bijv. welke productpagina’s vaker of minder vaak worden bezocht, hoelang gebruikers op deze pagina’s blijven enz.). De gegevens die zo worden verzameld, zijn strikt geanonimiseerd en kunnen niet aan persoonsgegevens van de gebruikers worden gekoppeld.

Zonder uw toestemming verzamelen wij alleen gebruiksgegevens die niet gekoppeld zijn aan persoonsgegevens, zoals bijv. de naam van uw internetprovider, de pagina vanwaar u op onze website terechtgekomen bent of welke producten bekeken worden. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd voor de verbetering van ons aanbod en kunnen dus niet met uw als persoon in verband worden gebracht.

Als u een gebruikersaccount aanmaakt(niet verplicht), worden de door u vrijwillig meegedeelde, benodigde gegevens opgeslagen, zodat u altijd uw huidige of vorige bestelling en uw spaarpunten kunt inzien. Als u in onze webshop een bestelling plaatst zonder een account aan te maken, wordt automatisch de persoonsgevens aan de bestelling gekoppeld voor verwerking van uw bestelling. Tijdens het afrekenen vindt u onze Algemene Voorwaarden die manueel op gelezen gezet moet worden alvorens de bestelling te kunnen plaatsen. Als geregistreerde gebruiker kunt u uw bestelgegevens en vorige bestellingen altijd raadplegen in uw gebruikersaccount. U kunt altijd uw gebruikersaccount desgewenst door ons laten verwijderen. Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens om uw bestelling uit te voeren en af te handelen.

Bij onze zogenoemde bodycheck slaan wij ook gegevens op over uw levensgewoonten en gezondheidstoestand. Die worden aan de hand van een vragenlijst verzameld en vervolgens gebruikt om u gericht producten aan te bevelen met het oog op uw sportieve doelen.

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres met uw toestemming opgeslagen en uitsluitend voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, tot u zich weer afmeldt voor onze nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden, zonder dat hierdoor bijkomende kosten voor u ontstaan.

 

 1. DOORGEVEN VAN PERSOONSGEGEVENS

 

In het algemeen geven wij geen persoonsgegevens door aan derden, met uitzondering van de dienstverleners waarop wij een beroep doen om de bestelling af te handelen. Dat zijn bijvoorbeeld logistieke partners en dienstverleners voor betaalsystemen. In dat geval hebben wij uw toestemming voor het doorgeven van de gegevens gekregen of is het doorgeven van de gegevens wettelijk toegestaan. U kunt uw toestemming voor het doorgeven van gegevens op elk moment herroepen.

 1. COOKIES

 

Om de functionaliteit van onze website uit te breiden en het gebruik ervan voor u comfortabeler te maken, gebruiken wij zogenoemde cookies. Met behulp van deze cookies kunnen bij het oproepen van onze website gegevens op uw computer worden opgeslagen. Via de overeenkomstige instellingen in uw browser kunt u voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen. Hierdoor kan wel de functionaliteit van onze website worden beperkt.

 

Bij gebruik van de website worden er cookies op je computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je harde schijf onder de door jou gebruikte browser worden opgeslagen. De website die de cookie heeft geplaatst (in dit geval dus onze website), ontvangt via de cookie bepaalde informatie. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op je computer overbrengen. Ze zijn bedoeld om het totale internetaanbod gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

 1. a) De website gebruikt de volgende cookies: Tijdelijke cookies (worden tijdelijk gebruikt), Permanente cookies (worden gedurende een beperkte periode gebruikt), Cookies van derden.
 2. b) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist wanneer je je browser sluit. De bekendste tijdelijke cookies zijn de sessiecookies. Deze slaan een zo genoemde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van je browser aan dezelfde sessie kunnen worden gelieerd. Zo kan je computer worden herkend wanneer je op de website terugkeert. Sessiecookies worden gewist wanneer je je afmeldt of je browser sluit.
 3. c) Permanente cookies worden na een vooraf ingestelde periode automatisch gewist. De lengte van deze periode kan per cookie verschillen. Je kunt de cookies te allen tijde in de beveiligingsinstellingen van je browser wissen.
 4. d) Je kunt je browserinstellingen naar wens configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van cookies van derden of van alle cookies weigeren. Wij wijzen je er echter op dat je dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. In je browserinstellingen kun je instellen dat je bij cookies altijd eerst om toestemming moet worden gevraagd voordat deze op je computer worden opgeslagen en actief worden. Gedetailleerde informatie over je browserinstellingen vind je op de internetsites van je browser.
 5. INFORMATIERECHT

 

Als gebruiker van onze website hebt u het recht om ons informatie te vragen over de opgeslagen gegevens betreffende uw persoon of uw pseudoniem. Op uw verzoek kan deze informatie ook elektronisch worden meegedeeld.

 

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS WANNEER AFTERPAY ALS BETAALWIJZE WORDT GEKOZEN

 

Afterpay controleert en analyseert uw gegevens en wisselt in geval van legitieme belangen en redenen informatie uit met andere bedrijven en kredietinformatiebureaus. Uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens en de bepalingen in de privacyverklaring van Afterpay

Als u als betaalwijze gekozen hebt voor de Afterpay -betaalservices ‘Achteraf betalen’, hebt u ermee ingestemd dat wij de benodigde persoonsgegevens voor de afhandeling van de betaling, een identiteitscontrole en een kredietwaardigheidscheck (zoals uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer), alsmede de benodigde gegevens voor de afhandeling van de betaling in verband met de bestelling (zoals het aantal artikelen, de artikelnummers, het factuurbedrag en de belastingen in procent) verzamelen en aan Afterpay doorgeven. De gegevens worden doorgegeven, zodat Afterpay voor de afhandeling van uw aankoop met de door u gewenste facturatie een factuur kan opstellen en een identiteitscontrole en kredietwaardigheidscheck kan uitvoeren.
Afterpayheeft daarbij volgens de BDSG een legitiem belang bij de overdracht van de persoonsgegevens van de koper en heeft die gegevens nodig om bij kredietinformatiebureaus informatie te vragen met het oog op een identiteitscontrole en een kredietwaardigheidscheck. Voor de beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst verzamelt en gebruikt Afterpay behalve een adrescontrole ook informatie over het betaalgedrag van de koper tot nu toe en de verwachtingen voor dit gedrag in de toekomst. De berekening van deze scores door Afterpay is gebaseerd op een wetenschappelijk erkende, mathematisch-statistische procedure. Daarvoor gebruikt Afterpay onder andere ook uw adresgegevens. Als na deze berekening blijkt dat uw kredietwaardigheid onvoldoende is, zal Afterpay u hierover per omgaande informeren. Herroeping van het gebruik van persoonsgegevens tegenover Afterpay.

 1. U kunt uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens op elk moment tegenover Afterpay herroepen. Toch behoudt Afterpay daarna het recht om de persoonsgegevens te verwerken, te gebruiken en door te geven, als dit voor de contractuele betalingsafhandeling door de diensten van Afterpay noodzakelijk is, wettelijk voorgeschreven is of door een rechtbank of overheidsinstantie geëist wordt.
 2. Uiteraard kunt u op elk moment informatie vragen over de persoonsgegevens die door Afterpay worden bewaard. Dit recht wordt gegarandeerd door de BDSG. Als u als koper deze informatie wilt opvragen of Afterpay op de hoogte wilt brengen van wijzigingen in verband met de opgeslagen gegevens, kunt u dit doen via klantenservice@afterpay.nl

 

 1. PRIVACYVERKLARING VOOR HET GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de website-exploitant nog andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht. U kunt verhinderen dat cookies op uw computer worden geplaatst, door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig zult kunnen benutten.

Bovendien kunt u zelf verhinderen dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google worden doorgestuurd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

 1. CONTACT EN VERDERE INFORMATIE

 

Met vragen over het verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens, voor het opvragen, corrigeren, blokkeren of verwijderen van gegevens en voor het herroepen van toegekende goedkeuringen kunt u terecht bij:

Linestyle
Onderwerp:privacy/persoonsgevens
Anjerplein 1
9753GR
Haren (gn)
E-mail: Info@Be-Slank.nl