Disclaimer

Disclaimer

Het proteïnedieet / eiwitdieet is een fantastisch dieet waarmee u vele kilo’s overgewicht op een verantwoorde en prettige manier kunt kwijtraken. Toch wijzen wij u er met klem op dat u in bepaalde gevallen eerst een arts of de diëtist dient te raadplegen en in sommige gevallen zelfs absoluut niet aan het proteïnedieet mag beginnen.

U dient een arts/dietist te raadplegen bij:

 • Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst
 • Uitstralende pijn op de borst
 • Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm
 • Hartkloppingen
 • Kortademigheid
 • Suikerziekte
 • Psychische- aandoeningen en/of ziekten
 • Epilepsie
 • Bloedarmoede
 • Goed- of kwaadaardige gezwellen

U mag absoluut niet starten met het proteïnedieet bij:

 • Aandoeningen van lever of nieren
 • Kinderen in de groei
 • Tijdens zwangerschap

Hoewel aan de totstandkoming van de informatie op deze website de uiterste zorg is besteed, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en kan zij niet anders worden gezien dan als een uitnodiging tot het inwinnen van nadere informatie. Be-Slank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat of zal gaan ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op of via deze website verstrekte informatie. Be-Slank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website met inbegrip van het gebruik van de aangeboden producten. Het gebruik van alle producten is voor eigen risico van de bezoeker. Be-Slank kan de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website van Be-Slank bevindende informatie niet volledig uitsluiten. Be-Slank wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website bevindende informatie van de hand.

Privacy statement
Be-Slank respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Be-Slank zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.